Yangın Merdiveninin Önemi

Yangın Merdiveninin Önemi

   Öncelikle yangın nedir: İnsan hayatını olumsuz etkileyen, manevi ve maddi zararlar veren önlenebilir maddenin oksijen ve ısı ile birleşmesi sonucu meydana gelen doğal afettir. Yangın, her an ortaya çıkabilmesi yüksek ihtimali olan bir afettir. Günümüz dünyasında yapıların nerdeyse bütününde yangın merdiveni bulundurulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Yaygın olarak kullanılan ismi “yangın merdiveni” ama aslında bu yapının adı, “kaçış merdiveni” dir. Çünkü bu merdiven sadece yangın anında kaçmak için yapılmamıştır. Deprem, patlama, su baskını gibi doğal afet durumlarında acil tahliye için kullanılmaktadır. Yani ismine sadece “yangın” ibaresi eklemek yanlış değildir, fakat doğru ve tam tarif edici değildir. Yangın merdiveninin önemi acil durumlarda daha da belirgin hale gelmektedir. Can kurtarıcı özellikleri ile birçok yönetmelikte zorunlu olduğu belirtilmiştir.

   Yangın merdiveninin bir diğer önemi, eğer iyi bir tasarıma sahipler ise mekanik sistemlere olan ihtiyaçları azaltırlar ve binanın maliyetini düşürürler. Yapılarda güvenliğin sağlanması binanın kullanım alanının artırılmasından önde gelmelidir. Gelip görelim ki bu nokta bina sahiplerinin talepleri doğrultusunda ihmal konusudur. Bir yapı (bu yapı ne olursa olsun) güvenliği en az işlevselliği kadar önemlidir. Kaçış yolları ve yangın merdivenleri için ayrılan bütün bölümler doğal afet durumunda binada bulunan kişiler için çözüm yolu olmaktadırlar. Bu kaçış yolu ve yangın merdiveni ile ilgili konferanslar verilmekte, özellikle okullarda düzenli olarak tatbikatlar yapılmaktadır. Bu konferanslar ve tatbikatlara katılmamızda kesinlikle yarar vardır.

   Yapı inşaatları arasında en önemlileri arasında yangın merdiveni gelmelidir. Zaten artık yukarıda da belirttiğim gibi günümüzde çoğu yapıda yangın merdiveni bulunması zorunlu hal almıştır. Bazı firmalar fazla kar gözettikleri için insan hayatını hiçe sayabilecek kadar gözleri kördür. Bu yüzden yangın merdiveni üretim ve montajı esnasında kontrolü elden bırakmamakta fayda vardır. Yangın merdiveni bir tek yapılmasıyla iş bitmiyor. Kaynak aşınması, boya eskimesi v.b. durumların olabilir. Bu yüzden bakımını ihmal etmemek gerekir. Dolayısıyla afetin ne zaman çıkacağı bilinmemektedir. Afet sırasında kullanımda olmayan bir merdivenden kaçış pek mümkün olmaz öyle değil mi?

KATEGORİLER

İstanbul yangın merdiveni imalatı ve yangın merdiveni fiyatları
İstanbul yangın merdiveni imalatı ve yangın merdiveni fiyatları
İstanbul yangın merdiveni imalatı ve yangın merdiveni fiyatları
İstanbul yangın merdiveni imalatı ve yangın merdiveni fiyatları
İstanbul yangın merdiveni imalatı ve yangın merdiveni fiyatları
İstanbul yangın merdiveni imalatı ve yangın merdiveni fiyatları
İstanbul yangın merdiveni imalatı ve yangın merdiveni fiyatları
İstanbul yangın merdiveni imalatı ve yangın merdiveni fiyatları
İstanbul yangın merdiveni imalatı ve yangın merdiveni fiyatları

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ