İstanbul Yangın Merdiveni İmalatı Yönetmeliği

İstanbul Yangın Merdiveni İmalatı Yönetmeliği

   Yangın merdiveni daha önceden belirli yönetmelikler ve kurallar çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bu çok önemli bir konudur. Belediye ve itfaiyelerin yangın yönetmeliği ismi verilen kural ve yönergeler sonucunda hatasız, doğru ve güvenilir bir şekilde üretilmesi gerekmektedir. İstanbul, yapılaşmanın fazla olduğu bir şehirdir. Milyonlarca insanın yaşadığı bu şehirde yangın tehlikesi diğer şehirlere göre daha fazladır. Bu gibi durumlardan dolayı önceden tedbir alınması ve binalarda yangın merdiveni bulundurulması gerekir. Zaten günümüzde yönetmelik gereği çoğu binada yangın merdiveni bulundurulması zorunludur.

   Yangın merdiveni İstanbul ilinde yapılmadan önce veya yapıldıktan sonra uyulması gereken kural ve hususlar belediye tarafından belirtilmiştir. İstanbul da her bina için yangın merdiveni zorunlu değildir, 10 veya daha yüksek kata sahip binalar için zorunludur. Bu zorunlu olan yapılar arasında; Alışveriş merkezleri, iş merkezleri, iş hanları ve bu gibi topluluğun yoğun olarak kullandığı ve yaşadığı alanlar. Özellikle yangın merdiveni görülen alanlar okullar ve kamu kurumları olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca yönetmeliğe göre eğer, bir binada buluna kişi sayısı 500’ü aşması halinde o binaya en az 3 yangın merdiveni yapılması zorunludur.  Yangın merdivenlerinin ve kaçış koridorlarının genişliği en az 1.10 metre olması zorunludur. Bu bahsi geçen genişlik 8 kat ve üzeri yükseklikte olan her kat için 0.05 olarak artırılmalık zorundadır. Buna göre, 10 katlı bir bina için merdivenlerin genişliği en az 1.20 metre olmalıdır. Bir başka hususta 16 kattan fazla olan yapılarda yangın merdiveni genişliği 1.5 metreden az olmamalıdır.

   Yangın merdivenleri yapımı esnasında yangına dayanıklı bir malzeme ya da betonarme ile yapılması zorunlu hal almıştır. Yangın merdiveni yapılmadan önce gerekli statik hesaplar bir uzman tarafından detaylıca yapılması gerekir. Ayrıca herhangi bir yapıda birden çok merdiven bulunuyorsa, yangın yönetmeliği şartlarını sağlamak şartı ile bu merdivenlerden bir tanesinin yangın merdiveni olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur denilmektedir. Bu merdivenler kesinlikle yangın merdiveni yönetmeliğinde uyulması gereken güvenlik koşullarını sağlaması gerekir. Bahsi geçen merdivenler yönetmeliğe uygun değil ise belediye ve diğer yetkili kuruluşlardan ruhsat almak zorlaşır.  

 

KATEGORİLER

İstanbul yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları,
İstanbul yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları,
İstanbul yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları,
İstanbul yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları,
İstanbul yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları,
İstanbul yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları,
İstanbul yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları,
İstanbul yangın merdiveni, ucuz yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, yangın merdiveni firmaları,

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ